Η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου, εκτάσεως περίπου 280 στρεμμάτων, αποτελεί έναν υγρότοπο ιδιαίτερης βιοποικιλότητας. Στη νότια – νοτιοανατολική όχθη της λιμνοθάλασσας βρίσκεται το πάρκο Κουτάβου, εκτάσεως περίπου 30 στρεμμάτων, εντός του οποίου λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του Φορέα του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Αν και έχει γίνει μια πρώτη προσπάθεια αναβάθμισης και αξιοποίησής του από τον πρώην Δήμο Αργοστολίου, ωστόσο το πάρκο παραμένει στο έλεος της εγκατάλειψης με απορρίμματα όλων των ειδών να μολύνουν τις ακτές αυτού του σημαντικού υγρότοπου. Να σημειωθεί ότι από το 2016 η WWF Hellas έχει συμπεριλάβει τον υγρότοπο της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου σε λίστα με προτεινόμενες περιοχές προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000. Για το πάρκο του Κουτάβου, είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης και καθημερινής χρήσης του από τον πολίτη αλλά και τον επισκέπτη της πόλης του Αργοστολίου.

 

Στάθμευση

Στην είσοδο του Κλειστού Γυμναστηρίου υπάρχει ήδη διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος στάθμευσης, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε στάθμευση των επισκεπτών του πάρκου. Ο χώρος αυτός χρήζει επεμβάσεων αποκατάστασης της λειτουργικότητάς του (πχ καθαρισμοί, διάστρωση επιφανειών κίνησης και στάθμευσης οχημάτων κλπ)

 

Περιπατητικές διαδρομές – ποδηλατόδρομος

Εντός του πάρκου υπάρχουν ήδη διαμορφωμένοι χωματόδρομοι που χρησιμοποιούνται ως διαδρομές περιπάτου. Αυτές προτείνεται να αναδειχθούν και να ενσωματωθούν παράλληλα σε αυτές διακριτοί ποδηλατόδρομοι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι θα πρέπει να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις (διαστρώσεις, φωτισμός κλπ) για να μην αλλοιωθεί η φυσική μορφή του πάρκου.

 

Παιδότοπος

Στο πάρκο μπορεί να ενταχθεί ένας χώρος παιδότοπου, ο οποίος να περιλαμβάνει παιδικές χαρές με παιχνίδια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, καθώς και παιχνίδια για παιδιά ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ανάγκες προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλους τους χώρους. Τα παιχνίδια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει είναι από φυσικά υλικά που εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. ξύλο) και να είναι πιστοποιημένα, όπως απαιτείται.

 

Δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Με την ύπαρξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης εντός του πάρκου, δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη συχνή υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών και των πολιτών, οι οποίες θα προάγουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και διαφύλαξης του σημαντικού υγρότοπου του Κουτάβου.

 

Διατήρηση της καθαριότητας

Ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του πάρκου, αλλά και των ακτών της λιμνοθάλασσας που έως σήμερα είναι γεμάτες απορρίμματα.

 

Απομάκρυνση εγκατεστημένων βιοτεχνιών

Στη νοτιοανατολική ακτή της λιμνοθάλασσας και βορειοανατολικά του πάρκου του Κουτάβου, είναι εγκατεστημένες σε ιδιωτικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, των οποίων το αντικείμενο δε συνάδει με την ανάγκη προστασίας του υγρότοπου.

Για αυτές τις βιοτεχνίες πρέπει να βρεθεί μια λύση μετεγκατάστασης. Δεν μιλάμε για εκδίωξή τους, αντιθέτως για αντισταθμιστικά μέτρα από πλευράς του Δήμου που θα βοηθήσουν τη λήψη απόφασης μετεγκατάστασης από τους ιδιοκτήτες τους.