Σχεδιάζοντας το μέλλον του νέου Δήμου Αργοστολίου

Σχεδιάζοντας το μέλλον του νέου Δήμου Αργοστολίου

Μια από τις μεγάλες αδυναμίες του δήμου μας είναι η έλλειψη οράματος. Πως θέλουμε να διαμορφωθεί ο δήμος μας μελλοντικά? Ποιές δράσεις και ποια  έργα θα πρέπει να γίνουν για να  φτάσουμε ως εκεί?

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ούτε και προοπτική. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για το άμεσο μέλλον και πολύ λιγότερος σε βάθος χρόνου. Με εξαίρεση τα έργα που τελειώνουν τώρα και των οποίων ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει πολλές θητείες πριν, ο Δήμος απλώς αντιδρά στις εξελίξεις, προσπαθώντας απλώς να μπαλώσει τρύπες και να λύσει προβλήματα όταν αυτά φτάσουν  στο απροχώρητο.

Για να διαμορφώσουμε το μέλλον χρειάζονται δύο πράγματα: Προγραμματισμός (οργάνωση) και χρηματοδότηση.

Προφανώς τα έσοδα του Δήμου καλύπτουν μόνο τις ανάγκες της λειτουργίας του.  Έτσι η χρηματοδότηση θα πρέπει να βρεθεί από εξωτερικές πηγές δηλαδή ως επί το πλείστον από κοινοτικά προγράμματα. Αυτά είναι αναπτυξιακά, περιφερειακά , επιχειρησιακά, γεωργικά & αλιευτικά και προγράμματα διμερών σχέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά άρα μπορούμε να τα προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για αυτά.

Για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις, τα  έργα και οι  δράσεις πρέπει να είναι  προετοιμασμένα για ένταξη (ώριμα), δηλαδή πρέπει να πληρούν  κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις όπως π.χ. να υπάρχει μελέτη & προϋπολογισμός. Χωρίς κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις τα έργα δεν εντάσσονται  και η χρηματοδότηση χάνεται.

Για να καταλάβουμε τι χρήματα χάνονται; Από τα κονδύλια του προγράμματος ‘’ΦιλόΔημος’’ που επενδύθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ύψους 12, 16 εκ. Ευρώ, η Κεφαλονιά κατάφερε να διεκδικήσει και να απορροφήσει 744.000 Ευρώ δηλαδή μόλις το 6,1% σε αντίθεση με την Κέρκυρα που απορρόφησε 6,6 εκ. Ευρώ και έφτασε στο 54,3 %. (πηγή: http://filodimos.ypes.gr/)

Υπάρχει λοιπόν η  αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου και αυτό θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

Ο προγραμματισμός είναι το πιο νευραλγικό τμήμα ενός Δήμου. Θα πρέπει να οργανωθεί  σε μια οριζόντια δομή με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες από κάτω του. Σε υποστήριξη του θα χρειαστεί μια νέα δομή (αναπτυξιακή εταιρία) που θα τρέχει προγράμματα και θα κυνηγάει όλες τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν.

Ο ρόλος του τμήματος αυτού θα είναι :

 • Η καταγραφή των έργων που τρέχουν αυτή την στιγμή.
 • Η καταγραφή των έργων για τα οποία υπάρχει φάκελος έργου ή έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ως προς αυτό.
 • Η συλλογή στοιχείων για τα παραπάνω ώστε να ξέρουμε σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης  βρίσκονται και  τι χρειάζονται για να προχωρήσουν.
 • Η συλλογή προτάσεων για μελλοντικά έργα και δράσεις που θα προταθούν από τοπικά συμβούλια, φορείς, κοινωνικές δομές και άλλους.
 • Αξιολόγηση των προτάσεων αυτών σε δημόσια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και συλλογικότητες αλλά και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας προσβάσιμης στους Δημότες που θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους.
 • Δημιουργία ενός Κεντρικού Σχεδίου, ’’ Master plan’’ το οποίο θα περιέχει στοιχεία όπως (φυσικό αντικείμενο, εγκρίσεις, τεχνικές μελέτες, οικονομικά τεύχη  κτλ),ώστε να προκύπτει  το στάδιο ωριμότητας κάθε έργου και η καταλληλότητα του για χρηματοδότηση

Το παραπάνω ’’ Master plan’’ ως εργαλείο, θα συμβάλλει στην  αναζήτηση και εύρεση οικονομικών πόρων, με την υποβολή φακέλων συμμετοχής στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.:

 • Εθνικά
 • Διασυνοριακά
 • Ευρωπαϊκά

με θεματικές ενότητες:

 • Υγεία
 • Υποδομές
 • Οργάνωση και Διοίκηση
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός
 • Κτηνοτροφία – Γεωργία -Αλιεία
 • Καινοτομία (σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, (π.χ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
 • Προώθηση τοπικών Προϊόντων
 • Ευπαθείς ομάδες
 • Νεολαία

Πέραν του προγραμματισμού και της  χρηματοδότησης  το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου, στελεχωμένο από υπεύθυνο και έμπειρο προσωπικό θα είναι υπεύθυνο για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου.

Θα μπορεί να παρέχει  υπηρεσίες, με στόχο την κάλυψη ολόκληρου  του αναπτυξιακού φάσματος των διοικητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δήμου. Να αναζητά συνεργασίες με φορείς για την δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Να καθοδηγεί άλλα τμήματα και φορείς του Δήμου στην εγκατάσταση και λειτουργία διεθνών προτύπων που αφορούν στην διαχείριση ποιοτικών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης Δημόσιων Φορέων, με αποτέλεσμα την βελτίωση της εικόνας του τόπου μας και των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες

Τέλος με την συνεχή ενημέρωση του  το ‘’Master plan’’ θα αφήνει παρακαταθήκη και θα εξασφαλίζει την συνέχεια μεταξύ των τωρινών και μελλοντικών διοικήσεων του Δήμου.

Η Κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους» πιστεύουμε ότι οφείλουμε να επενδύσουμε σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το Δήμο μας και την Κεφαλονιά. Ένα σχεδιασμό του οποίου η στόχευση θα προκύψει από ευρεία δημόσια διαβούλευση είναι θα είναι τελικά αποδεκτός και συμφωνημένος από όλες τις παρατάξεις. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι σχεδιάζουμε το μέλλον με σιγουριά και όραμα.

 

Για τη Δημοτική Κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Διονύσης Τρωιάνος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Η θέση της Κίνησης «Κεφαλονιά, νησί για όλους» για το Θαλασσόμυλο

Η θέση της Κίνησης «Κεφαλονιά, νησί για όλους» για το Θαλασσόμυλο

Το Κτήμα του Θαλασσόμυλου Αργοστολίου, εμβαδού 7.860 τ.μ. έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Κεφαλονιάς με το Ν. 4049 (ΦΕΚ 35Α/2012). Από τότε έως σήμερα, για περίοδο σχεδόν δύο θητειών παραμένει σε κατάσταση ερήμωσης και προοδευτικής καταστροφής.
Το 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς παραχωρεί χώρους εκ του ακινήτου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Να σημειώσουμε ότι το Μουσείο, το οποίο εδρεύει στα Δαυγάτα, δεν λειτουργεί λόγω μη στελέχωσης, ενώ σήμερα στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλονιάς διαβάζουμε ότι «πρόκειται για λόγους λειτουργικούς να μεταστεγασθεί στο Αργοστόλι στη θέση Θαλασσόμυλος».
Κατ’ αρχήν δεν αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να φύγει το Μουσείο από τα Δαυγάτα. Θεωρούμε ότι τα χωριά του Δήμου Αργοστολίου έχουν ανάγκη από στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη, και όχι εξουδετέρωση των αντικειμενικών τους πλεονεκτημάτων.
Ας επιστρέψουμε όμως στο ακίνητο του Θαλασσόμυλου, το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό ακίνητο, σε περίοπτη θέση και ιστορικής αξίας. Μόνο το γειτονικό γεωλογικό φαινόμενο των Καταβοθρών, είναι αρκετό για να γίνει ένας πόλος έλξης υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ενέργειες.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Θαλασσόμυλο; Δεν είμαστε αρνητικοί, αρκεί να δημιουργηθεί μια στοχευμένη έκθεση (π.χ. με αντικείμενο το γεωλογικό φαινόμενο) σε ένα συγκεκριμένο τμήμα των κτηριακών υποδομών, η οποία δεν θα υπερκαλύπτει και δεν θα καταργεί το αντικείμενο του Μουσείου των Δαυγάτων. Προφανώς για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης απαιτείται εξειδικευμένη Μουσειολογική μελέτη. Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Δήμο ότι έχει υπογραφεί η ανάθεση αυτής της μελέτης και αναμένονται τα αποτελέσματα.
Λόγω της θέσης του ακινήτου, προτείνουμε σε μέρος αυτού να γίνει εγκατάσταση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Θυμίζουμε τη λειτουργία της «Οινοθήκης» με δυνατότητα ένταξης στο προσωπικό ΑμεΑ, η οποία μαζί με το Καφενείο της Καμπάνας και το μποστάνι της Γεωργική Σχολής στήριζαν τους συμπολίτες μας στην ανάγκη τους να βγουν από το σπίτι και να αλληλεπιδράσουν με την κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση όμως, όποια και να είναι η τελική επιλογή χρήσης του ακινήτου του Θαλασσόμυλου, προτεραιότητα έχει η επισκευή των κτιρίων, η ανάπλαση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, εντάσσοντας σε αυτόν το γεωλογικό φαινόμενο που περιγράψαμε παραπάνω, και η επανάχρησή του.
Ευκαιρίες για χρηματοδότηση αυτού του έργου όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να υπήρξαν πολλές από σχετικά προγράμματα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που αφορούσε τη «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» και απευθυνόταν σε Δήμους της χώρας στοχεύοντας στην ανάδειξη δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μέγιστη χρηματοδότηση έργου ανερχόταν στο ποσό των 2.500.000€ και έως 100% ανάλογα με το είδος της πρότασης. Ενδεικτικά, για την πρόταση που αναφέρουμε συνοπτικά παραπάνω, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να αγγίξει το 80%του προϋπολογισμού του έργου.
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ήταν από τις 16 Ιανουαρίου του 2018 έως και τις 25 Ιανουαρίου 2019, δηλαδή το πρόγραμμα ήταν ανοιχτό για περισσότερο από έναν ολόκληρο χρόνο και έληξε μόλις πριν τρεις μήνες.
Υποβλήθηκε πρόταση στο εν λόγω πρόγραμμα που να αφορά το ακίνητο του Θαλασσόμυλου;
Συζητήθηκε, έστω, το ενδεχόμενο υποβολής κάποιας σχετικής πρότασης κατά τη διάρκεια του ενός έτους που ήταν το πρόγραμμα ανοιχτό;
Προτάθηκε από την αντιπολίτευση να συζητηθεί ως θέμα η ένταξη της επισκευής και επανάχρησης του Θαλασσόμυλου στο παραπάνω πρόγραμμα;
Διεκδικήθηκε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο η αποφυγή της μετατροπής του σε ερείπιο;
Τέλος, ακόμη και αν δεν είχε γίνει έως τη λήξη του προγράμματος καμία ενέργεια, ας θέσουμε έστω και τώρα τους στόχους μας για το τι θέλουμε να γίνει στο ακίνητο αυτό και ας αρχίσουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Ο λόγος είναι ότι αναλόγως την απορροφησιμότητα που θα έχει το πρόγραμμα τελικά, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι σε λίγους μήνες μπαίνουμε στο τελευταίο έτος της περιόδου 2014-2020, ίσως υπάρξει μια ακόμη τελευταία ευκαιρία για να εντάξουμε άμεσα το Θαλασσόμυλο (ή και άλλα δημοτικά ακίνητα) σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και να αποδώσουμε στην κοινωνία ένα σύγχρονο έργο που θα δώσει πνοή στην πόλη του Αργοστολίου.
Για τη Δημοτική Κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους»
Αλέξανδρος Παντελειός
Υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο Αργοστολίου
Ο βασιλιάς είναι γυμνός (άρθρο του Γεράσιμου Γαβριελάτου)

Ο βασιλιάς είναι γυμνός (άρθρο του Γεράσιμου Γαβριελάτου)

Ξεκινάει επίσημα την Τρίτη 26 Μαρτίου η προεκλογική περίοδος. Ουδείς όμως εκ των υποψηφίων δημάρχων που διεκδικούν την ψήφο του Ποριώτη, του Σκαλισιάνου, του Λειβαθινού, του Διλίνη, του Αργοστολιώτη και των υπόλοιπων πολιτών του Νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου δεν έχει καταθέσει, ούτε καν ως πρόθεση, το πρόγραμμά του. Οι υποψήφιοι «βασιλιάδες» είναι γυμνοί. Απογυμνωμένοι από δεσμεύσεις και καταστατικές συμφωνίες με τους πολίτες του δήμου, απογυμνωμένοι από προτάσεις και πολιτικά επιχειρήματα.

Μ’ εξαίρεση τον συνδυασμό «Κεφαλονιά, Νησί για Όλους».

Η παρούσα δημοτική αρχή τηρεί σιγήν ιχθύος, αρκείται σε «άρτο και θεάματα», πορφυρά χαλιά, συναυλίες στις οποίες «θα καώσιν και πυροτεχνήματα» και έτσι πορεύεται. Η μείζονα αντιπολίτευση προσπαθεί να συσπειρώσει τους πάντες υπό το ψευδοσύνθημα «τώρα όλοι μαζί να φύγουν αυτοί που κυβερνάνε», ενώ ο κ. Φόρτες το παραλλάσσει στο «να μαζευτούμε όσοι έχουμε εμπειρία να φύγουν αυτοί που κυβερνάνε».

Ναρκοθετημένα εγκληματικά δίπολα, φιλοδοξούντες να καταστούν δίπολα, ερντογανισμοί, μπερλουσκονισμοί και ναπολεοντισμοί.

Κάπως έτσι, λοιπόν, καταλήξαμε, παραφράζοντας τον Μπρεχτ, «να μας ψέγουν πως αγνοούμε τους λεπτούς εκείνους τρόπους που επιτάσσει πως για να κάνεις πολιτική σημαίνει να αλληλοσπαράζεσαι και να αλληλοβρίζεσαι με τον αντίπαλό σου δημόσια» και μας κοτσάρουν τάχα μου και ένα «οι νέοι, επικίνδυνοι πλασάρουν επικίνδυνες για τη δημοκρατία αντιλήψεις, όταν λένε ότι δεν είναι πολιτικοί».

Οξύμωρο δεν είναι μέσα σ’ αυτόν τον κουρνιαχτό, να επιλέγεις τάχα να κατηγορείς μια προσπάθεια τόσων ατόμων ως «απολιτίκ», όταν είναι ο μόνος συνδυασμός που έχει θέσει στο δημόσιο διάλογο τις προγραμματικές του δεσμεύσεις με τους πολίτες; Ότανσε απόλυτη υλοποίηση των καταστατικών του αρχών, διαμορφώνει το πρόγραμμα που θα προβάλει και θα αξιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, με τους ίδιους τους πολίτες; Είναι απολιτίκ η προσπάθεια να έρθει ο πολίτης στο προσκήνιο και να του δοθούν για πρώτη φορά στον τόπο μας τα μέσα να εκφραστεί; Είναι απολιτίκ όταν η ίδια η «Κίνηση Πολιτών, Κεφαλονιά Νησί για Όλους» που μετουσιώνει τις προθέσεις και την ελπίδα της στη δημιουργία του υποψήφιου δημοτικού συνδυασμού «Κεφαλονιά, Νησί για Όλους» έχει σχεδόν ένα εξάμηνο τώρα που βρίσκεται στα χωριά και στις εκτός Αργοστολίου περιοχές και συνομιλεί με τους κατοίκους χωρίς να το διαφημίζει στα τοπικά μέσα, χωρίς να αναμένει τη νέα διοικητική διαίρεση ή να φείδεται χρόνου και φαιάς ουσίας; Είναι απολιτίκ ότι είναι ο μόνος υποψήφιος δημοτικός συνδυασμός που πήρε θέση ενάντια στην εξόρυξη υδρογοναθράκων στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, ότι ζητάει την σταθερή αποδέσμευση μας από τα ορυκτά καύσιμα και το εντάσσει και στο πρόγραμμά της; Μάλλον όχι, βεβαίως όχι.

Προφανώς άλλη είναι η σκοπιμότητα και είναι σε σταθερή συνέχεια με κάτι ελαφρά «αρθράκια» που προετοίμαζαν το έδαφος αρκετά πριν και έφεραν τίτλους όπως «η κάθοδος των απολιτικ».

Ο εσμός αυλοκολάκων, η δυσοσμία «παλαιάς κοπής» πολιτικής αντιπαράθεσης, τα τρολ του facebook, τα ψεύτικα προφίλ των υποψηφίων και των αυλικών τους, τα συκοφαντικά ανώνυμα δημοσιεύματα και κάτι «στράτσες» συνθέτουν ένα απεχθές σκηνικό στο οποίο, δηλώνουμε πως όχι, δεν θα συμμετάσχουμε, δεν είναι μονόδρομος η «δική σας εμπειρία».

Με όποια μέσα διαθέτει ο συνδυασμός «Κεφαλονιά, Νησί για Όλους» θα συμμετάσχει στο δημόσιο διάλογο, με το πρόγραμμά του μπροστά και συνομιλώντας γι’ αυτό με όλους. Θα υλοποιήσει στο έπακρο την άκρως πολιτική διάσταση που έχει ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνοντας τον ίδιο τον πολίτη στο προσκήνιο και κάνοντας πολιτική από αυτόν γι’ αυτόν, διότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καταστεί απλώς διοίκηση, το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι εξόχως πολιτική πράξη να θες να αναδιοργανώσεις τον θεσμό και να κινητοποιήσεις τον κόσμο να συμμετάσχει και να δραστηριοποιηθεί. Όχι να τον στείλεις σπίτι του λέγοντας «δεν ξέρεις εσύ, άσε εμάς που τα κάνουμε καλύτερα».

Γεράσιμος Γαβριελάτος

Το νέο, η Κίνηση πολιτών και η νέα κίνηση προς το μέσα μας (Ηρώ Καλλιγά)

Το νέο, η Κίνηση πολιτών και η νέα κίνηση προς το μέσα μας (Ηρώ Καλλιγά)

Η Ηρώ Καλλιγά γράφει με αφορμή την Νέα Κίνηση Κεφαλονιά Νησί Για Όλους που δημιουργήθηκε πριν λίγες μέρες.

Υπάρχουν δυο θεμελιώδεις τρόποι να αντιδρούμε στο νέο. Ο ένας είναι να το ταυτίζουμε αυθόρμητα με κάτι που μας είναι ήδη γνωστό (όχι απαραίτητα αρεστό). Με αυτόν τον τρόπο οικειοποιούμαστε το άγνωστο, το φέρνουμε πιο κοντά μας, το δαμάζουμε, το χαλιναγωγούμε, το ελέγχουμε. Στους περισσότερους από μας το διαφορετικό, το καινούριο, το καινοτόμο, φέρνει ανακατωσούρα στην ευταξία μας γιατί μας καλεί να ξεκουνηθούμε ή απλώς να συλλάβουμε νοητικά το ” άλλο”. Ο δεύτερος είναι ο αντίστροφος. Εδώ αγκαλιάζουμε το άγνωστο δίχως να υπάρχει αύριο, εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες της έκπληξης και της ανατροπής σε ό,τι καινούριο εμφανίζεται.

Η νέα κίνηση πολιτών «Κεφαλονιά – Νησί για όλους», είναι καινούρια, είναι φρέσκια, είναι διαφορετική και είναι πολλοί σε επίπεδο δημόσιου αλλά κυρίως ιδιωτικού λόγου που προσπαθούν να την χρωματίσουν πολιτικά, να την ανατρέψουν ηθικά. Να την οικειοποιηθούν επικρίνοντάς την. Άλλοι πάλι δίνουν λευκή επιταγή, εκφράζουν αταλάντευτη επιδοκιμασία και μητρική σχεδόν αποδοχή στο νεογέννητο κίνημα σαν να πρόκειται για τον νέο μεσσία.

Ας αναγνωρίσουμε επιτέλους ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το καινούριο αναδεικνύει καταρχήν κάτι κραυγαλέο για μας τους ίδιους Όλοι κουβαλάμε το προσωπικό μας δισάκι προκαταλήψεων, γνώσεων, ιδεών, ιδεοληψιών και προσδοκιών. Ας προσπαθήσουμε, όμως, να το βάλουμε στην άκρη για μία στιγμή, ώστε να δούμε τι είναι αυτό που παρουσιάζεται μπροστά μας .
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η νέα κίνηση «Κεφαλονιά –νησί για όλους» αποτελείται από φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους καταρτισμένους, με μία δημόσια παρουσία αρκετά διακριτική. Αρκετοί από αυτούς είναι γνωστοί σε πολύ κόσμο και πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι υπάρχουν πρόσωπα ιδιαιτέρως συμπαθή. Πολλοί θα πρόσθεταν τη σημασία της ηθικής τους συγκρότησης και το ακέραιο του χαρακτήρα κάποιων. Αν θέλουμε να πάρουμε κάποιες αποστάσεις, θα περιοριζόμασταν στην μετριοπαθέστερη εκτίμηση ότι πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση συγκροτημένη από νέα πρόσωπα που δεν έχουν προκαλέσει θόρυβο γύρω από το όνομά τους (υπονοώντας ότι δεν έχουμε τεκμηριωμένους λόγους να τους υποψιαζόμαστε).

Επίσης βλέπουμε τις καταστατικές αρχές της κίνησης. Είναι ίσως η πρώτη φορά που η «αυτό οργάνωση» μπλέκεται στην ίδια σελίδα με την «ευρεία πολιτική σύγκλιση», πόσο μάλλον σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Η κίνηση αυτή, με άλλα λόγια, ευαγγελίζεται την ένωση μέσα από το διάλογο με οδηγό έναν κοινό στόχο: τη συμμετοχή στα κοινά όλων των πολιτών. Μπορούμε στα σοβαρά να δούμε μία τέτοια πρόταση ως αποκρουστική;

Συμπέρασμα: η πρώτη ύλη είναι καλή.

Από εκεί και πέρα ένα σωρό πράγματα μπορούν να ειπωθούν. Ορδές αμφιβολιών, δισταγμών και ενδοιασμών μπορεί να επελαύνουν στο νου μας σχετικά με τη ρεαλιστικότητα του εγχειρήματος, τον κίνδυνο εσωτερικών αντιφάσεων και άρα συγκρούσεων, με άλλα λόγια, την αδυναμία να παντρέψει κανείς τη θεωρία με την πράξη. Είναι εύκολο να δείχνουμε με το δάχτυλο καθισμένοι στο βάθρο της αδράνειας και της σιγουριάς. Το δύσκολο είναι να στρέψουμε τα φώτα της κριτικής και «επικριτικής» μας σκέψης στον εαυτό μας και να δούμε πώς και από πού ξεκινάμε.

Εγώ λέω πως πρώτα ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Και μετά πάμε τους άλλους. Και τους μιλάμε. Και διαφωνούμε. Και συγκλίνουμε. Και οραματιζόμαστε. Και καταρρέουμε. Και φτου κι απ’την αρχή. Ίσως αν όλοι ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία, ίσως κάποτε συναντηθούμε στη μέση. Ίσως και όχι.

Ηρώ Καλλιγά